Fakta om Sandvig vandværk

Der bliver pumpet ca. 13.000 m3 op til Sandvigs forbrugere om året.

I Sandvig er der 2 boringer, som henter vand til 191 målere i området.

Sandvigs vandværk blev grundlagt i 1964.


Sandvig d. 26-6 2022

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kindvig forsamlingshus

d. 24-6 2023 9.30 med 1 punkt på dagsordenen : endelig godkendelse af vedtægter, som foreslået og enstemmigt vedtaget på den

ordinære generalforsamling d. 25-6 2022.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Sandvig vandværk


Ordinær generalforsamling 24-6 2023 kl.9.45 i Kindvig forsamlingshus
Venlig hilsen

Bestyrelsen


Bestyrelsen i Sandvig vandværk

Formand:

Boye Jensen

Næstformand:

Stig Johansen

Medlemmer:

Mike Slorup

Søren Johansen

Henrik S. Sørensen

Susie Engelbrechtsen

Erik Petersen

Suppleant:

Martin Jensen

Revisor:

Sigurd Wrisberg

Per woodrow

Revisor suppleant:

Claus Ellevang Hansen


Vandprøver

klik Her