Fakta om Sandvig vandværk

Der bliver pumpet ca. 13.000 m3 op til Sandvigs forbrugere om året.

I Sandvig er der 2 boringer, som henter vand til 191 målere i området.

Sandvigs vandværk blev grundlagt i 1964.


Der indkaldes til Ordinær generalforsamling.


Ordinær generalforsamling 15-6 2024 kl. 10.00 i Kindvig forsamlingshus


Venlig hilsen

Bestyrelsen

for Sandvig vandværk


Bestyrelsen i Sandvig vandværk

Formand:

Boye Jensen

Næstformand:

Stig Johansen

Medlemmer:

Mike Slorup

Henrik S. Sørensen

Susie Engelbrechtsen

Erik Petersen

Suppleant:

Martin Jensen

Revisor:

Sigurd Wrisberg

Per woodrow

Revisor suppleant:

Claus Ellevang Hansen


Vandprøver

klik Her

Generalforsamling